Zijn jullie een geoliede machine?
Kan iedereen met elkaar samenwerken?
Zit er meer in het team maar komt het er nog niet uit?
Heeft het team 1 of een paar duidelijke leiders?
Weten alle spelers wat hun taken in het team zijn?

Heb je op een van bovenstaande vragen ‘nee’ geantwoord dan kan een teamtraject interessant zijn.

Met behulp van observaties/gesprekken en het afnemen van vragenlijsten wordt vastgesteld wat er in het team speelt. Na een analyseperiode wordt er een plan opgesteld, besproken en uitgezet. Dit kan in de vorm van workshops zijn maar workshops zijn vaak van korte duur en om het effect te vergroten wordt er idealiter gestuurd op teamtrajecten die uit meerdere sessie bestaan. Er wordt hierbij aan mentale vaardigheden of teamdoelen gewerkt. Om tot een succesvolle implementatie te komen worden er ook praktijkopdrachten en een follow-up training gegeven.